Shields

Desc. D DIM Code Ava. Price (VAT inc.) Qt
Rosetta piana tranciata per vite M3 3,2x7x0,5 3,2x7x0,5 990.400.00 product available € 1,13
Rosetta piana tranciata per vite M3 8,4x16x1,6 8,4x16x1,6 990.403.00 product available € 1,13
Rosetta piana in nylon 6x12x1,6 6x12x1,6 990.405.00 product available € 0,96
Rosetta piana tranciata per vite M3 3x9x1 3x9x1 990.408.00 product available € 1,13
Rosetta piana tranciata per vite M4 4,3x9x0,8 4,3x9x0,8 990.410.00 product not available € 0,96